Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường mầm non Cẩm Yên

Tháng Ba 15, 2017 10:03 sáng
Họ và tên: Đặng Thị Thiển Chức vụ: Hiệu trưởngQuê quán: Xã Cẩm Tiến – H. Cẩm XuyênTrình độ chuyên môn: ĐHSP
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến Chức vụ: Phó HTTrình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non Nguyễn Thị Hải Yến
Họ và tên: Nguyễn Thị Soa CV: Giáo viên ( Tổ trưởng)
Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu CV: Giáo viên(TT)