Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1996, Trường Mầm non Cẩm Yên là trường được cong nhận trường chuẩn quốc gia năm 2012 từ đó đến nay trường luôn giữ vững trường chuẩn quốc gia mức đọ một, đến năm 2018 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ một sau 5 năm đội ngủ giáo viên đat chuẩn và trên chuẩn, là đội ngũ yêu nghề mến trẻ là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em.