CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Soa Chức vụ: Giáo viên ( Tổ trưởng CM) Trình độ CM: ĐHSPMN Quê quán: Xã Cẩm Yên – H. Cẩm Xuyên Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu Chức vụ:…

CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL TRƯỜNG MẦM NON  XÃ CẨM YÊN – HUYỆN CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH Wedsite: http://mncamyen.camxuyen.edu.vn Email: mncamyencx@gmail.com  —————————————————– I –  BAN GIÁM HIỆU  1 1. Bùi Thị Loan CV: Bí…