CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Soa Chức vụ: Giáo viên ( Tổ trưởng CM) Trình độ CM: ĐHSPMN Quê quán: Xã Cẩm Yên – H. Cẩm Xuyên Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu Chức vụ:…